Angiostrongylus cantonensis

Pasifik adaları ve Asya ülkelerinde menengoensefalit’e sebep olan Angiostrongylus türü.