abdominal aorta

Aort’un diyafragma’nın altında, karın içinde seyreden parçası; 12. torasik vertebra’nın alt kenarı hizasından başlayıp 4. lumbar vertebra’nın altkenarında sağ ve sol arteria iliaca communis’lere ayrılarak sonlanan aort bölümü; abdominal aort

Categories:

Bir Cevap Yazın