vertigo

(L.): Kendisini ya da çevresini dönüyormuş gibi hissetme ile belirgin denge bozukluğu; kişinin, hareket etmediği halde hareket hissi duyması veya hafif bir vücut hareketi esnasında aşırı hareket hissetmesi ile belirgin vestibüler sistem bozukluğu; baş dönmesi; vertigo (Baş dönmesi, vücut ekseni etrafında fırıldak gibi dönme, yuvarlanma, öne veya arkaya düşme ya da ayaklar altında yerin dönmesi şeklinde hissedilir.)

Baş dönmesi ve dengesizlik iki farklı kavramdır. Çoğu zaman da farklı organların hastalanmasıyla birliktelik gösterirler. Vertigo kavramı daha çok baş dönmesini tarif etmek için kullanılır ve kişide gerçek bir rotasyonel dönmeyi (çevrenin ve/veya kişinin kendisinin dönmesini) betimler. Çok büyük çoğunlulukla iç kulak hastalıklarının neden olduğu bir durumdur. Dizzines olarak tanımlanan kavram ise; kişinin ayağının altından yerin kayması, dengesizlik hissi, sarhoşvari his, teknedeymiş hissine neden olur. Çoğunlukla da beyin hastalıklarına, hormonal hastalıklara, dahili, boyun hastalıkları gibi nedenlere bağlı olarak gelişir. Vertigo denen gerçek baş dönmesi tarif edildiğinde genellikle bulantı ve kusma da vardır.

Hekimler hastaya vertigo tanısı koyduktan sonra genel itibariyle Trimetazidin dihidroklorid yada Dimenhidrinat+Betahistin dihidroklorür reçete ederler. İlaçları almalarının yanında bazı baş boyun hareketlerini de yapmalarını önerebiliriler.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir