vertex

(L.): 1- Bir cismin ya da oluşumun uzun ekseninin en üst noktası; zirve; tepe; verteks. 2- Kafa ölçümlerinin alınması (kranyometri)’nda, kafa kubbesinin en üst noktası; başın tepesi; verteks. 3- Obstetrikte, kafa kubbesinde koronal ve lambdoid sütürler arasında kalan, iki paryetal kemiğin oluşturduğu bölge; vertex cranii; verteks.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir