uterovaginal plexus 

Plexus hypogastricus inferior’un, ligamentum latum uteri’nin tabanında yerleşmiş, plexus uterinus ile plexus vaginalis’i içeren bölümü; uterovaginal pleksus.


Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir