tuberculum mentale mandibulae

Bk. mental tubercle ofmandible.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir