tubercle

1 – Kemik üzerindeki, çoğu kez kas ya da bağın tutunduğu küçük çıkıntı ya da kabartı; küçük tümsek; tümsekçik; tüberkül. 2- Deri, mukoza ya da organ serozası üzerinde oluşan, sert kıvamda küçük yumru; nodül. 3- Tüberküloz basillerinin oluşturduğu san renkte yuvarlak, küçük granülomatöz lezyon; tüberkül

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.