tongue forceps

Dili tutup dışarıya doğru çekmeğe mahsus pens; dil pensi

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir