thoracic duct

Truncus lumbalis dexter ile truncus lumbalis sinister ‘in -11. torasik vertebra ile 2. lumbar vertebra arası seviyede- birleşmesinden oluşup -7. servikal vertebra seviyesinde- sol vena jugularis ınterna’ya ya da bu venin sol vena subclavia ile birleştiği yerdeki açı (sol angulus venosus)’ya açılan, ortalama 30-41 cm uzunluğundaki büyük lenf kanalı; göğüs lenf kanalı; ductus thoracicus

Categories:

Bir Cevap Yazın