tetanus immune globulin

Tetanos toksoidi ile bağışık yapılmış kişinin kan plazmasından hazırlanmış gamaglobülin preparatı; tetanos immün globülini (Kısa süreli tetanos profilaksisinde kullanılır),

Categories:

Bir Cevap Yazın