Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

tendinous hiatus

Musculus adductor magnus’un uzun tendonunun femur’un içyan kondili’ne tutunduğu kısımdaki -femoral damarların canalis adductorius’tan diz ardı çukuruna geçmesine olanak sağlayan- aralık; kiriş yarığı; tendinöz yarık,

Exit mobile version