Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

temporal horn of lateral ventricle

Yan karıncığın temporal boynuzu. Bk. inferior horn of lateral ventricle

Exit mobile version