tachyphrasia

Taşifrazi. Bk. tachylalia.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir