synergist

Diğer bir şeyle aynı amaca yönelik hareket, faaliyet ya da etki gösteren, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı ya da uygulandığı zaman, her birinin tek oluşturduğu hareket, faaliyet veya etkiden daha fazlasını oluşturan şey; görevdeş; sineıjist (Sinerjist kas ya da sinerjist ilaç gibi),

Bir Cevap Yazın