surveillance

(F.): 1 – Kontrol altında tutma; gözetime alma; gözetim; stirveyans. 2- Enfeksiyöz hastalık şüphesi bulunan kişiyi bir süre gözetime alma

Bir Cevap Yazın