Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

supraclavicular region

Köprücük kemiği üstündeki bölge; köprücüküstü bölgesi; supraklavikuler bölge

Exit mobile version