superior cervical ganglion

İkinci ve üçüncü servikal vertebraların önünde yer alan, sempatik zincirin servikal bölümüne ait, adı geçen zincirin en büyük ganglionu; üst servikal ganglion

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir