Sturge-Weber syndrome

Yüzün bir tarafında, aynı taraf koroidea ve beyin zarlarında anjiyom’lar oluşması ile belirgin, çoğu kez beyinde subkortikal kalsifikasyon odakları, optik atrofi, sekonder glokom ve epilepsi nöbetlerinin de eşlik ettiği konjenital sendrom; Sturge-Weber sendromu

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir