Sturge-Weber syndrome

Yüzün bir tarafında, aynı taraf koroidea ve beyin zarlarında anjiyom’lar oluşması ile belidin, çoğu kez beyinde subkortikal kalsifıkasyon odakları, optik atrofı, sekonder glokom ve epilepsi nöbetlerinin de eşlik ettiği konjenital sendrom; SturgeWeber sendromu

Bir Cevap Yazın