Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

streptomycosis

Streptomyces cinsi bakterilerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon; streptomikoz.

Exit mobile version