stomach

Sindirim kanalının bir bölümünü oluşturmak üzere, diyagragma’nm altında yemek borusu ile duodenum arasında yer alan torba şeklindeki organ; mide; stomak (Mide, anatomik açıdan 1- cardia. 2- fun-dus gastricus, 3- corpus gastricum, 4- antrumpyloricum ve 5- pylorus olmak üzere beş bölüm gösterir)

Bir Cevap Yazın