stereotaxy

Beynin bazal çekirdekler gibi belirli bölgelerine sokulan ince elektrot aracılığıyla elektrik akımı geçirerek ısı verme ya da kanül aracılığıyla soğutma veya radyoaktif madde implantasyonu esasına dayanan tedavi; beynin belirli bölgelerindeki lezyonların bu şekilde tahribini amaçlayan cerrahi tedavi yöntemi; stereotaksik cerrahi; stereotaksi.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir