statometer

Ekzoftalmos’u ve derecesini belirlemedekullanılan alet; ekzoftalmometre; statometre.

Bir Cevap Yazın