spreading

1- Enfeksiyöz hastalığın bir kimseden diğer kimselere yayılması. 2- Malign tümörün direkt, hematojen ya da lenfojen yolla vücudun diğer kısımlarına yayılması. 3- Yayma yapma; kan, salgı v.b. numuneyi lam üzerine ince tabaka halinde yayma. 4- Bakteri kültüründe çevreye doğru yayılma görülmesi; bakteri kolonisinin ekim bölgesi dışına taşması,

Bir Cevap Yazın