spirochetemia

Kanda spiroketlerin bulunuşu; spiroketemi.

Bir Cevap Yazın