spectinomycin hydrochloride

Penisilin’e duyarlı kimselerde, akut gonore (belsoğukluğu) ve diğer bazı enfeksiyonların tedavisinde intramüsküler kullanılan -eritro-sin’e benzer etkiye sahip- bir antibiyotik; spektinomisin hidroklorür.

Bir Cevap Yazın