somatopsychosis

1- Organik sebebe bağlı herhangi bir hastalık veya bozukluğu yansıtan ruhsal hastalık; somatik bozukluğun belirtisi olan ruhsal hastalık; somatopsikoz.
2- Bedensel bir hastalığa eşlik eden ruhsal hastalık.

Bir Cevap Yazın