Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

sociopathy

Sosyal ilişki ve davranışlarda anormallik; antisosyal kişilik; sosyopati.

Exit mobile version