sigmoidorectostomy

Sigmoidorektostomi. Bk. sigmoidoproctostomy

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir