Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

sialadenitis

Tükürük bezinin iltihabı; Staphylococcus aureus’un genellikle kulakaltı ve çenealtı tükürük bezlerinde oluşturduğu akut bakteriyel enfeksiyon; siyaladenit.

Exit mobile version