shock

1 – Ağır kan ya da sıvı kaybı, travma, enfeksiyon, ağır yanıklar vb. etkenlere bağlı olarak gelişen, kan basıncında düşme, kalp atım sayısında hızlarınıa, hızlı ve yüzeysel solunum, derinin soluk ve nemli oluşu ve ileri derecede bitkinlikle belirgin klinik tablo; şok. 2-Herhangi bir etken (ilaç, darbe, aşırı korku vb.)’in vücutta aniden oluşturduğu şiddetli etki; şok

Bir Cevap Yazın