sedimentator

Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet; santrifüj; sedimantatör.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir