secondary

1 – Sıra, dönem ya da önem bakımından ikinci; ikincil; sekonder. 2- Belli bir şeyin sonucu olarak oluşan; ana lezyon’a ya da esas hastalığa bağlı olarak meydana gelen,

Bir Cevap Yazın