schizophrenia

Düşünce, duygu ve davranışlarda bozukluk, gerçeklerden uzaklaşma, çeşitli tipte hallüsinasyonlar, zaman zaman tutarsız konuşma, çevreye kayıtsızlık, çalışma ve iş görme yeteneğinin kaybı, bireysel ilişkilerde anormallik ve kişilik parçalanmasıyla belirgin, sebebi bilinmemekle beraber oluşmasında genetik faktörlerin rol oynadığı bir psikoz şekli; şizofreni

Bir Cevap Yazın