saltation

1- İstem dışı ani sıçrama, atılma, bükülme vb. hareketler gösterme; saltasyon (Kore’de görüldüğü gibi). 2- Bir türün sabit özelliklerinde değişme meydana gelmesi; özellikle türde aniden oluşan genetik değişme; mutasyon.

Bir Cevap Yazın