Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

sacralization

1- Birinci lumbar vertebra’nm, sakrum’un ilk vertebrası ile kaynaşması; Bertolotti sendromu; sakralizasyon (Sakrum, 6 vertebra’dan oluşmuş gibi görünür). 2- Beşinci lumbar vertebra’nm bir ya da her iki enine çıkıntısının -anormal şekilde- sakrum’la birleşmiş oluşu; sakralize enine çıkıntı; sakralizasyon.

Exit mobile version