Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

saccharic acid

Glükoz (dekstroz)’un oksidasyonu ileoluşan asit; sakkarik asit.

Exit mobile version