Rocky Mountain spotted fever

Rickettsiarickettsii’nin sebep olduğu -orman kenesi ile insana geçen- yüksek ateş ve deride kırmızımtırak lekeler oluşmasıyla belirgin ağır enfeksiyöz hastalık; Kayalık Dağ lekeli humması (Genellikle Amerika ülkelerinde görülür)

Categories:

Bir Cevap Yazın