Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

right lymphatic duct

Truncus jugularis dexter, truncus subclavius dexter ve truncus bronchomediastinalis dexter’in birleşmesinden oluşup, sağ vena jugularis ile sağ vena subclavia’nın birleştiği yerdeki açı (sağ angulus venosus)’ya açılan lenf kanalı; sağ lenf kanalı; ductus lymphaticus dexter

Exit mobile version