right heart failure

Sağ atriyum veya sağ ventrikül’den kan akımının engelle karşılaşması ya da daha sık görülmek üzere sağ ventrikül’ün görevini yerine getirememesi nedeniyle gelişen kalp yetmezliği; sağ kalp yetmezliği (Sağ kalp yetmezliğinde sağ atriyal basınçtaki yükselişe bağlı olarak sistemik venöz basınç artar. Jugular venlerde dolgunluk, karaciğerde konjestiyon ve büyüme, derialtı dokularında, özellikle ayak bileği çevresinde ödem başlıca belirtileri oluşturur. Sağ kalp yetmezliği, genellikle sol kalp yetmezliğinin sonucu olarak gelişir. Bunun dışında akciğer hastalığı, özellikle kronik bronşit ve amfizem, triküspid ya da pulmoner kapak hastalığı sağ kalp yetersizliğine uzanan başlıca sebepleri oluşturur.)

Bir Cevap Yazın