ribosomal RNA (rRNA)

Ribozomlarm yapısında bulunan ribonükleik asit; ribozom ribonükleik asidi; ribozomal ribonükleik asit

Categories:

Bir Cevap Yazın