Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

rhinocerebral mucormycosis

Burun mukozası, paranazal sinüsler ve beyinde yaptığı tahribatla belirgin mukormikoz; rinoserebral mukormikoz (Genellikle diyabetli, üremili ya da lökemili hastada Mucor cinsi mantar enfeksiyonu sonucu görülür. Erken tanı konulamadığı takdirde öldürücü olabilir),

Exit mobile version