Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Rh isoimmunization

Rh(-) gebe kadında, Rh(+) fetüs eritrositlerine ya da Rh(-) kimsede -yanlış olarak- Rh(+) kan verildiği zaman Rh(+) eritrositlere karşı antikor oluşması; Rh izoimmünizas-yonu.

Exit mobile version