Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

reversible shock

Tedavi ile diizeltilebilen şok; reversibl şok

Exit mobile version