revascularization

Organ ya da dokuya yeterli kan gelişini sağlamak üzere yeni damarlar (kollateraller) oluşması ya da damar grefı yerleştirilmesi; revaskülarizasyon.

Categories:

Bir Cevap Yazın