retrusion

1- Bir organ ya da oluşumun, normal yerine oranla arkada yer alışı; retrüsyon.
2- Alt çene kemiği (mandibula)’nin geride bulunuşu ile belirgin şekil bozukluğu; retrognati.
3- İşlev sırasında alt çene kemiğinin geriye doğru gösterdiği hareket,

Categories:

Bir Cevap Yazın