reticulocyte

Kemik iliğinden yeni ayrılmış eritrosit; protoplazması içinde, bazik boyalarla boyandığında ince ağ (retikülum) oluşan, henüz tam erişkin şeklini almamış çekirdeksiz yeni eritrosit; retikülosit (Retikülositler, normalde dolaşımdaki eritrosit sayısının %1’ini oluştururlar. Kan kaybı ya da anemi tedavisinden sonra, eritropoez’i göstermek üzere sayıca artma gösterirler).

Categories:

Bir Cevap Yazın