Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

reticular fiber

Bağ dokusunda bulunan üç tip liften biri; bağ dokusundaki, kollajen’den yapılı, ağ oluşturan çok ince liflerden her biri; retiküler lif

Exit mobile version