Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

respiratory alkalosis

Akciğerlerde alveoler ventilasyonun hızlanmasına bağlı olarak kanda aşırı karbondioksit kaybı ile belirgin alkaloz; respiratuvar alkaloz.

Exit mobile version