resolution

1-Bir bileşiğin, kendisini oluşturan unsurlara ayrılması; erime; çözünme; ayrışma; rezolüsyon. 2- Patolojik bir durumun normale dönmesi (Hastalığın iyileşmesi, ateşin düşmesi, şişin inmesi ya da iltihabi eksüdanm ortadan kalkması gibi). 3- Optik aracın, çok yakm iki unsurun sınırlarını birbirinden ayırarak net gösterebilme yeteneği; merceğin en küçük cisimleri ayırt etme niteliği; netlik; rezolüsyon. 4- Tanı amacıyla görüntülemede, görüntünün netliği; netlik; rezolüsyon.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir