Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

renal scan

Ven yoluyla radyoaktif izotop (radyonüklid) enjeksiyonunu takiben herhangi bir patolojik durumu belirleme amacıyla yapılan böbrek sintigrafısi; radyoaktif izotopla böbrek taraması; böbrek skeni

Exit mobile version